Διάγνωση και θεραπεία των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών