Γονιμότητα & Εγκυμοσύνη

Γονιμότητα & Εγκυμοσύνη

Η ηλικία της γυναίκας είναι σημαντικός παράγοντας για μία πιθανή εγκυμοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι όσο οι γυναίκες καθυστερούν να πάρουν την απόφαση να αποκτήσουν παιδιά, τόσο εμφανίζουν προβλήματα γονιμότητας λόγω της μείωσης του αριθμού και της ποιότητας των ωαρίων τους. Η ποσότητα και η ποιότητα των ωαρίων σε κάθε γυναίκα μπορεί να είναι αντίστοιχη με την ηλικία της, καλύτερη ή χειρότερη από το μέσο όρο. Είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε ότι η ποσότητα και η ποιότητα των ωαρίων μιας γυναίκας ξεκινά να μειώνεται στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των ’30, μειώνεται ταχύτερα στα τέλη της δεκαετίας των ’30 και στις αρχές της δεκαετίας των ’40.