Χειρουργικές Επεμβάσεις

Image

Η Ιατρική Τεχνολογία

Η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει βελτιώσει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι γυναικολογικές επεμβάσεις. Οι παραδοσιακές μεγάλες τομές στο δέρμα της κοιλιάς δεν είναι πλέον αναγκαίες για την εκτέλεση των επεμβάσεων (με πιθανή εξαίρεση τη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου των γυναικολογικών οργάνων). Οι περισσότερες επεμβάσεις εκτελούνται διαμέσου μικρών οπών (μερικών χιλιοστών) και τη χρήση ειδικών εργαλείων και οπτικών συστημάτων (ενδοσκοπική μέθοδος). Τα πλεονεκτήματα αυτών των νέων μεθόδων είναι τόσα, ώστε να τις καθιστούν την προτιμότερη επιλογή σε γυναικολογικά προβλήματα που απαιτούν θεραπεία:

 • Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι ελάχιστος και η ανάρρωση ταχεία
 • Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μικρή (μερικές ώρες ή μια μέρα)
 • Το αισθητικό αποτελέσμα είναι άριστο
 • Η επούλωση στο εσωτερικό της κοιλιάς είναι καλύτερη (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες στο μέλλον)

Οι ενδοσκοπικές εξετάσεις

Οι ενδοσκοπικές εξετάσεις είναι εξίσου ασφαλείς με αυτές που γίνονται με μεγάλες τομές. Εκτελούμε τις παρακάτω ενδοσκοπικές επεμβάσεις:

 • Για πολύποδες ή διαφράγματα της μήτρας
  1. Υστεροσκοπική αφαίρεση πολύποδα ή διατομή διαφράγματος
 • Για ινομυώματα της μήτρας
  1. Υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτος (μέσω του κόλπου)
  2. Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτος (μέσω της κοιλιάς)
 • Για τις σάλπιγγες
  1. Λαπαροσκοπική διάνοιξη αποφραγμένων σαλπίγγων
  2. Υστεροσκοπική σηραγγοποίηση αποφραγμένων σαλπίγγων
  3. Λαπαροσκοπική αφαίρεση καταστραμένων σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες)
  4. Λαπαροσκοπική αφαίρεση εξωμητρίου κύησης
 • Για τις ωοθήκες
  1. Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης
  2. Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ενδομητρίωσης
  3. Λαπαροσκοπική διαθερμία πολυκυστικών ωοθηκών
  4. Λαπαροσκοπική αφαίρεση ωοθήκης/σάλπιγγας
 • Για την πυελό
  1. Λαπαροσκοπική θεραπεία διάχυτης ενδομητρίωσης
  2. Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων

Εκτελούμε επίσης τις παρακάτω γυναικολογικές επεμβάσεις:

 • Επεμβάσεις στον τράχηλο (loop excision, κωνοειδή εκτομή με LOOR ή LASER)
 • Επεμβάσεις στη μήτρα, τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες και την πυελό με παραδοσιακή τομή
 • Τοποθέτηση ταινίας στον κόλπο για θεραπεία ακράτειας ούρων
 • Διόρθωση πτώσης γυναικολογικών οργάνων από τον κόλπο
 • Πλαστική σμίκρυνση χειλέων του αιδοίου (σε περίπτωση μονόπλευρης ή αμφιτερόπλευρης υπερτροφίας των εξωτερικών χειλέων)
 • Μικρές γυναικολογικές επεμβάσεις (απόξεση, διακοπή, διάνοιξη βαρθολίνειου αδένα, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο Προσωπικός σας φάκελος

Στην πρώτη επίσκεψη της εγκυμοσύνης θα ετοιμάσουμε τον προσωπικό σας φάκελο. Ο φάκελος αυτός είναι δικός σας και μπορείτε να τον φέρνετε μαζί σε κάθε επίσκεψη στο ιατρείο ή στο μαιευτήριο.